Alternativ 10. klasse

ALTERNATIV 10. KLASSE PÅ EN KREATIV SKOLE

Du kan følge undervisningen på Illustration Tegne og Designskolen som 10. klasses elev og blive uddannet Visuel Designer før du søger videre i uddannelsessystemet.

Du kan gennemføre gymnasiet efterfølgende hvis du har lyst. Da er du et skridt foran andre, hvis du senere vil søge ind på en kreativ skole.

Kom foran alle andre

På Illustration Tegne og Designskolen vil du blive undervist i tegning, design, innovation og i kreative processer. Du kan anvende dine tillærte metoder både ved kreative frembringelser, ved håndværksmæssige projekter og i forbindelse med akademiske studier. Vi hjælper dig bl.a. med at oprette din egen hjemmeside og med at få et netværk i den kreative branche.

På nogle videregående kreative studier, skal du have en gymnasiel uddannelse. Fortsætter du med gymnasium eller HF efter kursus eller uddannelse på Akademiets Skoler, har du flere år til at forbedre dine tegne- og idégenererende evner, inden du søger. Du er således i supergod form, når du skal løse hjemmeopgaver og udarbejde portfolio i forbindelse med ansøgning.

 

Studiefag

På studiet bliver du undervist i de fag, som du kan læse om under linket "Studiets 3 hovedfag". Du bliver ligeledes vejledt i den påkrævede seriøsitet i forhold til den kreative proces, hvis du har en drøm om, på et tidspunkt, at arbejde i det kreative miljø. De boglige fag, som du har haft i grundskolen, får du en anden tilgang til, fordi fagene omsættes til praksis. Der indgår både dansk, engelsk, matematik og videnskabelige fag i de kreative designprocesser.

  • Du kommer til at arbejde med storytelling, matematik, biologi og videnskab på en sjov og spændende måde, der giver mening.
  • Du bliver undervist både i praktisk tegnefærdighed og akademiske metoder, viden som du kan overføre til dit videre studieforløb, gymnasium, HF, tekniske skoler eller lignende.

Vælger du at blive studerende på Illustration Tegne og Designskolen, kommer du på en dannelsesrejse med mange spændende udfordringer, fagligt såvel som personligt. Studiet skaber afklaring i forhold til kreative evner og i hvilken retning de kan udvikle sig.

 

Studievejledning

Illustration Tegne og Designskolen har som mål at den studerende får det optimale udbytte ud af undervisningen. Udbyttet består i, at den studerende udvikler sig både fagligt og personligt. Illustratration Tegne og Designskolen har derfor løbende samtaler med den studerende om mål og muligheder efter endt studieforløb, det være sig job (selvstændig / ansat) eller plan om at søge ind på et længerevarende videregående studie.

Illustration Tegne og Designskolen vejleder om uddannelsesmuligheder og om ansøgningsprocedurer. Vores fokus er fag inden for æstetik, kommunikation, illustration og det visuelle. Ligeledes hjælper vi med ansøgningsmateriale og vi coacher aspiranter i forhold til diverse optagelsesprøver.

 

Priser for 10. klasse er de samme som ved alle andre fuldtidsstudier.