børnenes designskole tegneskole teenager

BØRNENES DESIGN- OG TEGNESKOLE - OGSÅ FOR TEENAGER

Kurser : Klassisk Tegneskole : Designskole

Tegne- og designundervisningen fremmer dit kunstneriske og innovative standpunkt. Børnenes Design- og Tegneskole faglige sammensætning er sjov og unik og kvalificerer dig til at gå videre med dine kreative evner.

Tegneskole for børn

INVITATION - TILMELDING FOR NYE ANSØGERE

Studiestart for nye hold i skoleperioden: Medio januar og medio august.

Aktiviteter i ferieperioderne.

NB: Børn og unge tilbydes kvalitetsundervisning. Derfor kan vi ikke imødekomme afbrydende prøvetimer.

Gældende for kurser til børn og teenager: Kursusperioden er kort og derfor uden prøveperiode. Tilmeldingen er bindende. Vi ser frem til, at børn og teenager vil fortsætte deres undervisning efter første tilmeldingsperiode.

Tegneskole / Designskole / Billedskole

Børn og Unge har en fantastisk tilgang til det visuelle sprog. Vi træner børn og unges intelligente hjerne. Og vi bestræber os på at skabe Danmarks mest kreativ børn, der kan udtrykke ideer og tanker.

Det du ikke kan - kan jeg lære dig! Det vil glæde mig at undervise dig.

Vi er en lille hygglig skole og du vil føle dig helt tryg.

/Kreativ direktør Nor Sisden

 

  • Vi underviser i klassisk tegning på et seriøst niveau.
  • Under studiet arbejder eleverne lige meget med illustration, tegning og farver, som kaotiske designprocesser, idégenerering, herunder også som billedskole.

Vi arbejder med grundlæggende principper inden for form, farve, æstetik og funktion. Eleven lærer at arbejde i processer. Undervisningen styrket elevens proportionssans og øver visuel storytelling og frembringelse på et teknisk eksperimenterende niveau.

Undervisningen lægger sig ikke fast på et bestemt designområde.

Eleverne arbejder individuelt og i teams, har det sjovt mens de lærer at tegne, designe og arbejde innovativt - og der dannes nye kreative venskaber.

Eleven vil slutte forløbet med en mappe med tegninger og billeder fra undervisningen.

  • Børnenes Design- og Tegneskole er for alle børn og unge der ønsker at udvikle deres kreative og innovative talent.
  • Vi arbejder tæt sammen med eleven omkring de faglige udfordringer. Og vi passer rigtig godt på alle der undervises i vores hus, både når vi tegner i tegnestudiet og hvis vi er på studieture.

NB: Elever der tilknyttes Børnenes Design- og Tegneskoles undervisningen, skal efter en introvelkomst, kunne deltage uden ledsagelse af en voksen.

Vi underviser efter KID-for-Kids modellen: Kunst Innovation Design. 

Teenage tegnere designere

Velkommen i gruppen "Teenage Tegnere og Designere". Her kan du poste tegninger og kunstværker, som du selv har udført og har lyst til at dele med andre. Du kan få venner. Du kan aftale at mødes og tegne sammen.

Bliv medlem af Facebook Gruppen

Vision og mål for børn og teenager

Undervisning på Børnenes Design- og Tegneskole er en kombination af tværfaglige emner, som du kan læse mere om under beskrivelse af de forskellige linjer.

Alle børn har i mere eller mindre grad et kunstnerisk eller innovativt potentiale. Dette potentiale fremmer vi via opgaver, der appellerer til fantasien. Samtidig vil nye tillærte tekniske færdigheder inspirere til elevens lyst til at frembringe egne ideer og arbejde med design og billeder.

Børnenes Design- og Tegneskole arbejder både med tegnetekniske og idégenerende processer. I forbindelse med undervisningen får eleven mulighed for at eksperimentere med sin fantasi og leg, udvikle sin selvtillid og fornemme, hvad det vil sige at arbejde professionelt som designer.

Undervisning for børn og unge behandler en række områder inden for klassisk tegning, som eleven får gavn af at kende til med henblik selv at arbejde videre.

Eleverne slutter forløbet med udarbejdelse af et portfolie med tegninger og billeder fra undervisningen. De færdige produkter, modeller eller skitser vil - inden de sættes i mappe - blive vist til forældrene under en lille sammenkomst.

Lærerne er alle professionelle designere, kunstnere m.m. med erfaring i undervisning i æstetiske fag.