børnenes designskole tegneskole teenager

BØRNENES DESIGN OG TEGNESKOLE OGSÅ FOR TEENAGERE

Kurser : Klassisk tegneskole : Designskole

Tegnekurser og designundervisning der fremmer dit kunstneriske og innovative standpunkt. Børnenes Design og Tegneskoles faglige sammensætning er sjov og unik. Undervisningen udvikler den kreative intelligens.

Alle undervisere på skolen er uddannet i klassisk tegning og design. Vi får ros for at være skolen med den mest seriøse og alsidige undervisning – med børnene i fokus.

SOMMERCAMPUS, HVERDAG OG WEEKENDKURSER FOR BØRN OG VOKSNE. Læs mere:

Tegneskole for børn

INVITATION • TILMELDING FOR NYE ANSØGERE

Børn og teenagere tilbydes kvalitetsundervisning. Derfor kan vi ikke imødekomme afbrydende prøvetimer.

Efterårssæson, start uge 35 / 2018.

Forårssæson, start uge 03 / 2018.

BOOKING

Tegneskole / Designskole / Billedskole

Børn og Unge har en fantastisk tilgang til det visuelle sprog. Vi træner børn og unges intelligente hjerne. Og vi bestræber os på at skabe Danmarks mest kreative børn, der kan udtrykke ideer og tanker.

Det du ikke kan - kan jeg lære dig! Det vil glæde mig at undervise dig.

Vi er en lille hyggelig skole og du vil føle dig helt tryg.

/Kreativ direktør Nor Sisden

  • Vi underviser i klassisk tegning på et seriøst niveau.
  • Under studiet arbejder eleverne lige meget med illustration, tegning og farver, som kaotiske designprocesser, idégenerering, herunder også som billedskole.

Vi arbejder med grundlæggende principper inden for form, farve, æstetik og funktion. Eleven lærer at arbejde i processer. Undervisningen styrker elevens proportionssans og øver visuel storytelling og frembringelse på et teknisk eksperimenterende niveau.

Undervisningen omhandler løbene flere forskellige designområder.

Eleverne arbejder individuelt og i teams, har det sjovt mens de lærer at tegne, designe og arbejde innovativt - og der dannes nye venskaber.

Eleven vil slutte forløbet med en mappe med tegninger og billeder fra undervisningen.

  • Børnenes Design og Tegneskole er for alle børn og unge der ønsker at udvikle deres kreative og innovative talent.
  • Vi arbejder tæt sammen med eleven omkring de faglige udfordringer. Og vi passer rigtig godt på alle der undervises i vores hus, både når vi tegner i tegnestudiet og hvis vi er på studieture.

NB: Elever der tilknyttes Børnenes Design og Tegneskoles undervisning, skal efter en introvelkomst, kunne deltage uden ledsagelse af en voksen.

Vi underviser efter KID-for-Kids modellen: Kunst Innovation Design. 

Teenage tegnere designere

Velkommen i gruppen "Teenage Tegnere og Designere". Her kan du poste tegninger og kunstværker, som du selv har udført og har lyst til at dele med andre. Du kan få venner. Du kan aftale at mødes og tegne sammen.

Bliv medlem af Facebook Gruppen

Vision og mål for børn og teenagere

Undervisning på Børnenes Design og Tegneskole er en kombination af tværfaglige emner, som du kan læse mere om under beskrivelse af de forskellige linjer.

Alle børn har i mere eller mindre grad et kunstnerisk eller innovativt potentiale. Dette potentiale fremmer vi via opgaver, der appellerer til fantasien. Samtidig vil nye tillærte tekniske færdigheder inspirere elevens lyst til at frembringe egne ideer og arbejde med design og billeder.

Børnenes Design og Tegneskole arbejder både med tegnetekniske og idégenerende processer. I forbindelse med undervisningen får eleven mulighed for at eksperimentere med sin fantasi og leg, udvikle sin selvtillid og fornemme, hvad det vil sige at arbejde professionelt som designer.

Undervisning for børn og unge behandler en række områder inden for klassisk tegning, som eleven får gavn af at kende til med henblik på selv at arbejde videre.

Eleverne slutter forløbet med udarbejdelse af et portfolie med tegninger og billeder fra undervisningen. De færdige produkter, modeller eller skitser vil - inden de sættes i mappe - blive vist til forældrene under en lille sammenkomst.

Lærerne er alle professionelle designere, kunstnere m.m. med erfaring i undervisning i æstetiske fag.