FOTOSKOLE FOR UNGE

PHOTO SCHOOL FOR YOUGH

UNDERVISNING PÅ AVI AKADEMIET FOR VISUEL INNOVATION "DESIGN ILLUSTRATION".

TRAINING AT AVI AKADEMIET FOR VISUEL INNOVATION "DESIGN ILLUSTRATION".

Dansk

FOTOSKOLE

ALDER: Fotoskolen optager kun studerende der er fyldt 13 år på starttidspunktet.

TID: Kl. 10:00-15:00.

Optagelseskrav: Deltager skal medbringe egen mobil eller digitalkamera.

 

KALENDER / SÆSONSTART 2014

Sommer startStart: juli 2015.

Hverdag: 6 dage, inklusiv hyggelig frokostpause.

Dag: Mandag, tirsdag, torsdag og lørdag i studiet. 

+ dage: Onsdag og fredag: fotosession på egen hånd.

Afslutning: Lørdag kl. 15:00: kort fremvisning for forældre og venner.

 

ØKONOMI

NB: Vi har ledige pladser på nogle af vores kurser. Du kan fortsat nå at tilmelde dig! 

  • Udfyld tilmeldingsformular i linket i venstre menu.
  • Optagelse er først endelig, når betaling har fundet sted og AVI har sendt sin accept.
  • Hvis holdet er overtegnet, kan du blive skrevet på en venteliste

Tilmeldingsgebyr og grundbeløb: Fast beløbe der bl.a. dækker visse materialer, undervisning og en eventuel tur.

En uge DKK 1.990.

Frokost kan tilkøbes for DKK 50/dag.

  • Ret til ændringer forbeholdes.

English

PHOTO SCHOOL

AGE: The Photo School admit students of 13 years older at the start time.

TIME: 10:00 am - 3:00 pm.

Requirements: Pupils must bring their own cell phone or digital camera.

 

CALENDAR / 2014 SEASON

Summer start: July 2015.

Course: 6 days, including cozy lunch break.

Weekdays: Monday, Tuesday, Thursday and Saturday at the studio. 

+ days: Wednesday and Friday; photo sessions on your own.

Closing: Saturday at 3:00 pm; brief presentation to parents and friends.

 

PRICE

NB: We have availability for some of our courses. You can still have time to sign up! 

  • Fill in the registration form at the link on the left menu.
  • Admission is not final until payment has been made and AVI sent his acceptance.
  • If the team is oversubscribed, you may be waiting on a wating list.

Registration fee and basicamount: Fixed amount including covers certain materials, training and any trip.

One week: DKK 1.990.

Lunch may be bought at DKK 50 a day.

  • Subjekt to change.

FOTOSKOLE FOR UNGE

PHOTO SCHOOL FOR YOUGH