klassisk tegning design børn forældre voksne

DESIGN- OG TEGNESKOLE BØRN MED EN VOKSEN

Tegneundervisningens udbyttet er grundlæggende færdigheder inden for især klassisk tegning. Vi arbejder med traditionelle tegnediscipliner, med stor udviklingspotentiale.

Materialer er inkluderet og stilles GRATIS til rådighed.

Tegneskole for børn med forældre eller pårørende fra 7+ år

Lørdag. Efterårssemester - Forårssemester

 

Tegneundervisning på Børnenes Design- og Tegneskole er et seriøse og sjove studie, med læring i visualisering og klassisk tegning. Mål

For børn og deres forældre, bedsteforældre eller pårørende, der vil finde tegneglæden sammen.

Du kan tilmelde en voksen og et barn (2 personer) - eller en voksen og to børn (3 personer). De indskrevne personer er udelukkende dem der følger studiet.

Pensum planlæges fra session til session, med udgangspunkt i hvor eleven "er", og hvor hvordan eleven arbejder med de opgaverne der skal løse i forbindelse med undervisningen på Børnenes Design- og Tegneskole.

Herunder finder du en liste over nogle af de fag og materialer, du kan nå at stifte bekendtskab med i forbindelse med tegneundervisningen og undervisning i billedkunst. Undervisningen består af klassisk tegning dvs. portræt, krop, dyr, genstand, natur, rum m.m. og en kreative tilgang til de tegnetekniske udfordringer. 

 

Tegneemner

  • GENSTAND: objekter, opstillinger, drapering
  • NATUR: dyr, botanik, landskab.
  • KROP: portræt, figur, hænder, kranier.
  • CROQUIS: skitse af genstande, krop.
  • SORT/HVID: blyanter, kridt, kul, pen.
  • GRÅTONER: lys/skygge.
  • STOFLIGHED: struktur, overflader, mønstre.​​​
  • FRIHÅNDSPERSPEKTIV: rum, form, krop. 
  • TREDIMENSIONEL: form, rumlige modeller.
  • TODIMENSIONEL: fladefortolkning.

Underviser: Klassisk tegner, grafiker og kalligraf Regitze Steinbruch

KREATIV UNDERVISNING BARN MED VOKSEN

NB: Vi kan ikke oplyse om holdenes køn- eller aldersforskel før efter studiestart. Alle hold er en naturlig blanding af drenge og piger inden for de beskrevne aldersgrupper.

Barnets forældre/værge er selv ansvarlig i forhold til vurderingen af, om den tilmeldte er studieegnet.

Optagelse: Kun børn / voksne der er opfylder aldersgrænsen på starttidspunktet.

Alle børne/teenagekurser oprettes ved deltagelse af minimun 6 elever.

Skolen følger de offentlige helligdage.

STUDIEUGER

Hver anden LØRDAG  / ulige uger - 8 gange i alt:

BØRN MED EN VOKSEN: Fra 7 år. Voksen fra 18 år.

TID. 12:30-14:30. 

Efterårssæson, start uge 35 / 2017. Underviser Regitze Steinbruch (RS).

Forårssæson, start ugen 03 / 2018. Underviser Regitze Steinbruch (RS).

 

ØKONOMI

Løbende tilmelding: Hvis der er plads, er det muligt at indskrive sig på hold der er startet. Kontakt skolen.

Grundbeløbet dækker bl.a. materialer, undervisning og en eventuel tur. 

Ved sygdom eller fravær har du ret til EN enkel erstatning, på en ekstra kususdag, der oprettes forår 2018.

 

Lørdagsskolen for 1 barn med 1 voksen DKK 2.590.

Lørdagsskolen for børn og voksen - i alt 3 personer DKK 3.885.

Ret til ændringer forbeholdes.