Optagelse Designskoler Arkitektskoler Kunstakademier Animationsskoler

OPTAGELSE TIL DESIGNSKOLER, ARKITEKTSKOLER, MEDIESKOLER, ANIMATIONSSKOLER, MODESKOLER, KUNSTAKADEMIET M.M.

Illustration Tegne og Designskolen er et godt og målrettet sted at starte, hvis du vil arbejde i det kreative miljø og vil udarbejde et portfolio.

Du kan arbejde forberedelse til designskoler, arkitektskoler, kunstakademier, animationsskoler og medieskoler.

Hjælp til portfolio og hjemmeopgave til de kreative studier

Bliv afklaret og få hjælp til søgemateriale, hjemmeopgaver, optagelsesprøver eller til at udarbejde et portfolio.

Det er altid en udfordring at blive optaget på eliteskolerne. Vi hjælper så vidt det er muligt og så langt talentet rækker.

Alle skolens egnede studerende blev vurderet kvalificeret til optagelse på de videregående kreative studier. Alt opnået med vejledning fra Akademiets Skolers undervisere og den studerendes slid og flid, engagement og fokus.​ 

Efter endt studie på Illustration Tegne og Designskolen, henholdsvis 1/2 eller 1/1 studieår, er du klar til at forfølge dine drømme, hvad enten det er at starte egen virksomhed, eller at fortsætte på en længerevarende videregående uddannelse. 

 

Studievejledning og afklaring

Illustrator Tegne og Designskolen har som mål at den studerende får det optimale udbytte af undervisningen. Udbyttet består i, at den studerende udvikler sig både fagligt og personligt. Illustratration Tegne og Designskolen har derfor løbende samtaler med den studerende om mål og muligheder efter endt studieforløb, det være sig job (selvstændig / ansat) eller plan om at søge ind på et længerevarende videregående studie.

Illustration Tegning og Designskolen vejleder om uddannelsesmuligheder og om ansøgningsprocedurer. Vores fokus er fag inden for æstetik, kommunikation, illustration og det visuelle. Ligeledes hjælper vi med ansøgningsmateriale og vi coacher aspiranter i forhold til diverse optagelsesprøver.

 

Din eventuelle overbygning

 • Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering​
 • Designskolen Kolding
 • Animationsskolen Viborg
 • Danmarks Medie og Journalisthøjskolen
 • Filmskolen Animation
 • Statens Teaterskole Scenograf
 • Billedskoler og Kunstskoler
 • Teknisk Skoler Grafiske linjer
 • Erhvervsakademier Design og Business
 • Erhvervsskoler Design og Innovation
 • TEKO
 • KEA
 • Universiteter med Design og Innovation 
 • Skoler Livsstil, Brandin og Indretning
 • Forberedelse til uddannelser i udlandet