Studievalg Tegneskole Designskole Medieskole Animationsskole Arkitektskole København

DIPLOMUDDANNELSE ELLER TEGNEKURSUS

Kreativt studie der kan stå alene hvis du vil være iværksætter og starte egen virksomhed fx som designer eller tegner, eller studieforberedelse til videregående studie for dig der er i gang med et længere studieforløb. Du kan vælge designkurser eller designuddannelse.

Studievalg - 2 muligheder

Undervisning på Illustration Tegne- og Designskolen er en god investering. 

 

Lange studier - 1/1 studieår. Studiestart uge 35:

1/1 helt skoleår á 9 måneder: September til og med maj, med mulighed for at blive indstillet til eksamen som "Visuel Designer".

 

Kort semester-studie - 1/2 studieår. Studiestart uge 35 eller uge 01:

(l) 1/2-år skoleår á 4 måneder/15 uger: September, oktober, november og december.

(ll) 1/2-skoleår á 4 måneder/15 uger: Januar, februar, marts og april. 

 

Praktiske oplysninger

Heltidsstudie: 1/2 eller 1/1 år.

Fridage: Skolen følger de offentlige skolefridage, ferier og helligdage.

Ferie: Skolen afholder sommerferie for voksenstuderende juni, juli og august.

Mødepligt dag: Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.

Mødepligt tid: Kl. 09:00 - 14:30 - inklusiv frokostpause (ca. 35 minutter).

Projektarbejde: Udgør ca. 10 timer ugentlig ud over den fastlagte undervisningstid. 

Mødedeltagelse: Defineres som fysisk og fagrelevant tilstedeværelse.

Undervisning: Faglige udfordringer og discipliner skal udføres i følge pensum. 

Portfolio: Den studerende modtager hjælp i forbindelse med udarbejdelse af portfolio.

Udstillinger: Værker udført på studiet bliver løbende udstillet online eller i tegnestudiet.

 

Studieaktiv hvis du ønsker censureret uddannelsesbevis

Beviser kræver minimum 85% fremmøde/studieaktivitet.

Uddannelsesbevis: Udstedes efter bestået eksamen.

Diplombevis: Udstedes efter gennemført 9 måneders forløb.

Studiebevis: Udstedes efter gennemført 4 måneders forløb.

 

Optagelse

Udfyld bookingformular i linket i venstre menu.

PRISER

Obligatorisk registrerings- og reservationsgebyr:

DKK 1.000,- som betales ved tilmelding. Ved tilmelding umiddelbart inden studiestart, skal gebyr og uddannelsesrate indbetales samtidig med tilmelding. 

 

Du kan vælge at betale i 1, 2 eller 3 rater på langtidsstudiet

Et helt helt studieår - med/uden eksamen - (9 mdr.) fra 1. september til 31. maj: 

Første rate betales inden den 1. august eller i forbindelse med tilmelding. 

Pr. måned DKK 4.440,- betal 1 rate á DKK 39.960,- (d. 1/8).

Pr. måned DKK 4.640,- betal á 2 rater DKK 20.880,- (d. 1/8, 1/10)

Pr. måned DKK 4.840,- betal á 3 rater DKK 14.412,- (d. 1/8, 1/11, 1/2)

 

Du kan vælge at betale i 1 eller 2 rater på semesterstudiet.

Semesterstudier 1/2 selvstændigt studieår / fx som forberedelsesstudie:

Første rate betales inden den 1. august henholdsvis 1. december eller i forbindelse med tilmelding. 

(l) September, oktober, november, december eller (ll) Januar, februar, marts, april. 

Pr. måned DKK 4.840,- betal 1 rate á DKK 19.360,- (d. (l) 1/8 eller (ll) 1/12)

Pr. måned DKK 4.995,- betal á 2 rater DKK 9.990,- (d. (l) 1/8, 1/10 eller (ll) 1/12, 1/2)

 

DKK 1.000,-. Eksamineringsgebyr for skolens studerende. Indstilling til eksamen sker i slutningen af april måned.

Ret til ændringer forbeholdes.

Søg eventuel fond: http://crowdfunding.dk/ eller http://www.fundraising.how

Akademiets Skoler er et selvfinansierende uddannelsessted, der ikke modtager støtte via offentlige ordninger. Studerende kan som udgangspunkt ikke modtage statens uddannelsesstøtte (SU). Studieegnede skal selv undersøge, om de kan modtage offentlig støtte til studiet, da dette ofte er et individuelt anliggende.