Designskole Tegneskole Medieskole Animationsskole Arkitektskole

ILLUSTRATION TEGNE OG DESIGNSKOLE

Heldagsskole : Klassisk tegneskole : Designskole

Illustration Tegne og Designskolen optager studerende med potentiale inden for de æstetiske fag, uanset ansøgers baggrund. Vi underviser i klassisk tegning og kan hjælpe dig med at blive en professionel illustrator og designer. 9 eller 4 måneder.

Lærerne er eksperter og klassisk uddannede og har op til 40 års erfaring i klassisk tegning eller design. Du har potentialet og vi har de bedste kvalifikationer. Læs mere:

Tegneskole designskole arkitektskole animationsskole modeskole

INVITATION • TILMELDING FOR NYE ANSØGERE

BOOK visitationsmøde. 

Kom til INFOMØDE om alternativ 10. klasse, uddannelse og kurser.

Kontakt os. Du er altid velkommen i tegnestudiet.

1 år eller 1/2 år. Samme studiefag - med eller uden eksamen

Vi underviser helt fra grunden af. Du behøver ikke særlige tegneevner før du begynder som studerende hos os. Vi viser dig alle grundteknikker. Du vil gennem vores studie præsenteres for forskellige tegneretninger.

Vi er den eneste skole i Danmark der arbejder lige meget med klassisk tegning og "det at få ideer" altså idégenerering. Tilbagemelding fra vores studerende er, at de oplever det som en stor styrke, at vi på en professionel måde har den helt rigtige kombination af begge nævnte fag.

Det du ikke kan - kan jeg lære dig! Det vil glæde mig at undervise dig.

Vi er en lille hygglig skole og du vil føle dig helt tryg.

/Kreativ direktør Nor Sisden

 

Du bliver lige udfordret hver dag uanset om du vælger et halvt år, to gange et halvt år eller et helt år. Du udvikler hurtig dine tegneevner og bestemmer selv om du vil indstilles til eksamen, under forudsætnig af, at du har fulgt undervisningen fra september til og med maj måned.

De fleste kvalificerede ansøgere bliver optaget på videregående studier, som fx Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, KEA, Journalist og Grafisk Højskole, samt Animationsskolen i Viborg. 

Illustration Tegne og Designskolens uddannelser og undervisningsforløb kan efterkomme ønske om forberedelse til optagelse på længevarende videregående æstetiske studier. Et 1/2 eller 1/1 studieår som forberedelse for dig der seriøst ønsker at søge videre på en autoriseret længerevarende kreativ uddannelse.

Vi ønsker at undervise dig på bedste vis. Ansøger skal være studieegnet og motiveret, samt kunne følge og gennemføre et undervisningsforløb. 

 

Undervisning og rammer siden 1986

Undervisning og uddannelse på Illustration Tegne og Designskolen er en kombination af tværfaglige emner og fag. Skolen har stor erfaring i undervisning i klassisk tegning og kolorering, samt designproces.

Illustrator Tegne og Designskolen er en mindre skole, med små klasser - og med STORE ambitioner. Alle skolens studerende følger samme grundlæggende undervisning med henblik på at specialisere sig inden for et selvvalgt område. 

Tegneundervisningen lægger sig som udgangspunkt ikke fast på et bestemt klassisk område eller designkoncept eller et visuelt kunstnerisk udtryk. Det vælger den studerende selv, når denne er afklaret i forhold til sit mål, det være sig optagelse på en kreativ linje/skole eller uddannelse/job, samt hobbyplan.

 

Udbytte af tegneundervisningen

Tegnefagene og kolorering udvikler det kunstneriske talent. 

  • Du udvikler din personlige streg - stregtegning, lys/skygge m.m.
  • Du gennemarbejder alle tænkelige tegne- og farveteknikker og kan begå dig som illustrator.

Udbytte af designundervisningen

Designfagene fremmer det kunstneriske standpunkt.

  • Du videreudvikler din æstetiske og visulle sans.
  • Du arbejde med formsprog og vil passer ind i det kreative miljø - nationalt og internationalt.

Udbytte af innovationsundervisningen

Innovationsfagene styrker tilgangen til utraditionelle løsninger.

  • Du bliver god til at få ideer.
  • Du kan tænke "ud-af-boksen" altså bidrage med nye alternative løsninger, inden for produktudvikling og filosofi.

 

Heltidsstudie kort eller langt forløb

Hvis du skal have succes i livet skal du være fleksibel! Illustration Tegne og Designskolen præsenterer de studerende for et landskab af muligheder. 

Under studiet på Illustration Tegne og Designskolen arbejder den studerende lige meget med illustration, tegning og farver som kaotiske processer, idégenerering, innovation og visuel kunst.

Vi arbejder med grundlæggende principper inden for form, farve, æstetik og funktion. Det fører til job- og uddannelsesmuligheder - fordi den studerende bliver en god håndværker og lærer at arbejde i processer.

Talent er at tage ved lære af sine erfaringer! Illustration Tegne og Designskolen skaber ro til at fejle. 

Den studerendes faglige, illustrative, billedskabende niveau bliver løbende evalueret. Der opnås fuldt udbytte af undervisningen ved en fokuseret holdning til innovationssekvenserne og de mange tegnetekniske udfordringer.

 

Mål udviklingsprogram

Den faglige sammensætning er unik og kvalificerer til en videregående kreativ uddannelse eller et job.

Talentudvikling:

Til dig der kan se dig selv som aktør i det kreative miljø. Uddannelse til "Visuel Designer". Undervisning for det medfødte talent eller dem, der vil tilegne sig nye færdigheder via opgaver og projekter. 

Afklaring:

Du vil udvikle dit kreative talent. Undervisning der skaber afklaring i forhold til valg af erhvervsretning og kunstnerisk linje.

Efteruddannelse: 

Fag og kvalifikationer. Opkvalificering eller "Skifte spor". Det gælder for de der er uddannet inden for håndværk // Teknik // Gymnasier // Kreative kurser/skoler/uddannelser. 

Optagelsesprøver:

Til længerevarende videregående uddannelser. Fx Det Kongelige Danske Kunstakademis Skole for Arkitektur, Design og Konservering // Visuel Kommunikation og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole // TEKO // KEA // Århus Kunstakademi // Designskolen Kolding // Animationsskolen // Foto og Filmskoler // Scenografiuddannelse // Illustrationsuddannelser, samt uddannelser i udlandet.

Forberedelse:

Længerevarende videregående uddannelser eller produktionsskoler. Uddannelser med linjefag som innovation og design. Fx DTU, CBS, tekniske skoler m.m. Du vil opnå en bedre eksamen, fordi du er ekstra skarp i innovative processer.